UPB - FISB logo

Carti, Manuale, Notite de curs

  Obținerea biogazului și impactul asupra mediului
Editura Politehnica Press,ISBN 978-606-515-900-6, București, 2020, 303 pag 
  Autori
Paraschiv G. (coordonator), Ungureanu N., Dincă N.M., Zăbavă B.Șt., Ferdeș Mariana, Moiceanu Georgiana, Toma Magdalena L.  gigel.paraschiv@upb.ro
  Instalații pentru reciclarea deșeurilor
Editura Politehnica Press, ISBN 978-606-515-750-7, București, 2017, 289 pag 
  Autori
Paraschiv G. (coordonator), Ungureanu N., Dincă N.M., Zăbavă B.Șt., Ferdeș M., Moiceanu G., Toma M.L.   gigel.paraschiv@upb.ro
  Noțiuni de cinematică și dinamică
Editura Matrix Rom, 2017, ISBN 978-606-25-0337-6, 146 pag  
  Autori
Stoica Dorel, Constantin Gabriel-Alexandru   gabriel.constantin@upb.ro
  Metode numerice - Aplicatii in MatLab
Editura Printech - Bucuresti, 2016, ISBN 978-606-23-0625-0, 292 pag  
  Autori
Moise Victor, Maican Edmond, Moise Stefan Iulian   edmond.maican@upb.ro
  Sisteme de energii regenerabile
Editura Printech - Bucureşti, 2015 ISBN 978-606-23-0359-4, 136 pag   http://isb.pub.ro/docs/Energii_regenerabile.pdf
  Autor
Maican Edmond   edmond.maican@upb.ro
  Abordări moderne privind introducerea în bioeconomie a subproduselor rezultate din biosintezele industriale
Editura ANDOR TIPO, București, 2016, ISBN 978-606-23-0786-8, 108 pag
  Autori
Radu Nicoleta, Begea Mihaela   mihaela.begea@upb.ro
  Tehnologii alimentare fermentative, Vol II – Tehnologii de procesare a materiilor prime vegetale in produse alimentare cu valoare adaugata ridicata, aplicand tehnologii fermentative
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-973-109-750-3,139 pag
  Autor
Begea Mihaela   mihaela.begea@upb.ro
  Evaluarea impactului ecologic
Editura Matrix Rom, ISBN 978-606-25-0240-9,București 2016
  Autori
Rusanescu C. O., Rusanescu M.   carmen.rusanescu@upb.ro
  Antimicrobial Compounds from Plants cap X, in Fighting Antimicrobial Resistance
Edited by Ana Budimir, ISBN: 978-953-56942-6-7, © 2018 by the authors; licensee IAPC, Zagreb, Croatia. DOI: 10.5599/obp.15.0
http://iapc-obp.com/books/release_detail/15
  Autor
Mariana Ferdes   mariana.ferdes@upb.ro