UPB - FISB logo

CERCETARE

Activitatea de cercetare a colectivului de cadre didactice din Departamentul de Sisteme Biotehnice se desfasoara in cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare Sisteme Biotehnice (CCDSB). O parte dintre temele de cercetare stiintifica abordate de-a lungul timpului sunt mentionate in cele de mai jos.

Domenii de cercetare abordate

•  Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice (ISBE )
•  Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara ( MIAIA )
•  Ingineria Produselor Alimentare ( IPA )

Teme de cercetare specifice domeniilor abordate

ISBE
•  Studiul compactarii artificiale a solului agricol sub actiunea sistemelor de rulare ale tractoarelor si masinilor agricole
•  Laboratoare de cercetare pentru tehnologii, procese şi echipamente tehnice din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului
•  Promovarea participării si integrării cercetării ştiintifice româneşti la programele cadru Europene privind tehnologii ecologice de mecanizare în agricultură, producţia si managementul durabil al resurselor solului agricol
•  Studiul metodelor şi metodologiilor de cercetare-testare a tehnologiilor ecologice de mecanizare a agriculturii şi echipamentelor din domeniul ingineriei mediului
•  Tehnologie şi instalaţie modernizată pentru producerea intensivă a drojdiei de panificaţie în ciclu redus de multiplicare (în domeniul biotehnologiei)
•  Modelarea/ simularea procesului de producere intensiva a drojdiei de panificaţie in ciclu redus de multiplicare (în domeniul biotehnologiei)
•  Elaborarea metodelor de măsurare şi încercare a echipamentelor tehnice de prelucrare si fertilizare a solului armonizate la reglementarile UE, în vederea protejării mediului
•  Modelarea matematica a propagării tensiunilor în solul agricol în timpul fenomenului de compactare, în vederea protejării acestuia şi a mediului
•  Cercetări referitoare la studiul compactarii artificiale a solului prin utilizarea metodei elementului finit, în vederea protejării solului agricol şi a mediului
•  Cercetarea aspectelor privind calculul şi proiectarea pe calculator a unos echipamente şi sisteme biotehnice
•  Optimizarea şi perfecţionarea unor procese de prelucrare din industria de obţinere a biocombustibililor
•  Algoritmi şi metode pentru certificarea si conformarea europeană a produselor agro-alimentare
•  Uscarea şi conservarea cerealelor în spaţii de depozitare cu volum redus utilizand factorii de mediu
•  Cercetarea şi elaborarea unei tehnologii performante pentru manipularea si distribuirea furajelor în fermele zootehnice, cu asigurarea protejării sănătăţii animalelor, a mediului şi a calităţii produselor
•  Cercetări privind elaborarea unor tehnologii ecologice de fertilizare a solului in conformitate cu conceptul de agricultură durabilă şi sustenabilă
•  ercetări cu privire la elaborarea de tehnologii ecologice perfecţionate pentru mecanizarea prelucrării solului
•  Cercetari cu privire la elaborarea de tehnologii perfectionate pentru mecanizarea prelucrarii solului cu impact ecologic redus pentru mecanizarea lucrărilor de întreţinere şi imbunătăţire a pajiştilor
•  Cercetări privind reducerea consumului energetic pentru executarea unor lucrări agricole
•  Cercetari privind optimizarea sistemelor oscilante pentru curăţirea de bulgări de pamant si resturi vegetale a bulbilor de ceapa si a tuberculilor de cartofi la masinile de recoltat
•  Perfectionarea tehnologiei ecologice de mecanizare a lucrarilor de recoltat furaje
•  Modelarea procesului de uscare convectivă a produselor vegetale
•  Studiul procesului de transport şi transfer de căldură în incubatoarele de păsări de capacitate mică
•  Studii şi cercetări privind utilizarea energiei solare în serele de legume
•  Tehnologii şi instalaţii modernizate pentru producerea unor produse biotehnologice utilizate în domeniul industriei alimentare şi farmaceutice
•  Cercetări privind producerea de energie prin gazeificarea resurselor regenerabile de biomasă agricolă
•  Cercetări privind realizarea unui sistem integrat de utilizare a energiei solare şi eoliene în dezvoltarea comunităţilor rurale
•  Cercetări privind obţinerea de biogaz din biomasă vegetală şi dejecţii animaliere din fermele zootehnice

Δ SUS Δ

MIAIA + IPA
•  Laboratoare de cercetare pentru tehnologii, procese si echipamente tehnice din domeniile: constructii de masini, agricultura si industrie alimentara
•  Promovarea participarii si integrarii cercetarii stiintifice romanesti la programele cadru Europene privind mecanizarea lucrarilor agricole, productia si managementul durabil al resurselor solului agricol
•  Studiul metodelor si metodologiilor de cercetare-testare a tehnologiilor si echipamentelor din domeniul agriculturii si industriei alimentare
•  Elaborarea metodelor de masurare si incercare a echipamentelor tehnice de prelucrarea si fertilizarea solului armonizate la reglementarile UE
•  Modelarea matematica a propagari tensiunilor in solul agricol in timpul fenomenului de compactare
•  Modelarea matematica a propagari tensiunilor in solul agricol in timpul fenomenului de compactare
•  Model matematic si software pentru optimizarea parametrilor aparatelor de tocare de la masinile agricole de recoltat
•  Cercetari referitoare la studiul compactarii artificiale a solului prin utilizarea metodei elementului finit
•  Cercetarea aspectelor privind calculul si proiectarea pe calculator a unor echipamente din industria alimentara
•  Optimizarea unor procese de prelucrare din industria alimentara extractiva
•  Algoritmi si metode pentru certificarea si conformarea europeana a produselor alimentare
•  Uscarea si conservarea cerealelor in spatii de depozitare cu volum redus utilizand factorii de mediu
•  Cercetarea si elaborarea unei tehnologii performante pentru manipularea si distribuirea furajelor in fermele zootehnice, cu asigurarea protejarii sanatatii animalelor si a calitatii produselor
•  Cercetari privind elaborarea unor tehnologii ecologice de fertilizare a solului in conformitate cu conceptul de agricultura durabila si sustenabila
•  Cercetari cu privire la elaborarea de tehnologii perfectionate pentru mecanizarea prelucrarii solului
•  Cercetari cu privire la elaborarea de tehnologii perfectionate pentru mecanizarea prelucrarii solului cu impact ecologic redus pentru mecanizarea lucrarilor de intretinere si imbunatatire a pajistilor
•  Modelarea si simularea procesului de lucru executat de masinile pentru lucrarile solului
•  Cercetari privind reducerea consumului energetic pentru executarea unor lucrari agricole
•  Cercetari privind imbunatatirea parametrilor functionali si constructivi ai masinilor agricole de lucrat solul
•  Cercetari privind optimizarea sistemelor oscilante pentru curatirea de bulgari de pamant si resturi vegetale a bulbilor de ceapa si a tuberculilor de cartofi la masinile de recoltat
•  Perfectionarea tehnologiei de mecanizare a lucrarilor de recoltat furaje
•  Cercetari privind realizarea unui set de echipamente tehnice pentru mecanizarea lucrarilor de intretinere in pepinierele de vita de vie
•  Modelarea si optimizarea procesului de lucru al tocatorilor pentru nutreturi fibroase
•  Modelarea procesului de uscare a produselor agricole vegetale
•  Studii si cercetari privind procesul de lucru al aparatelor de distributie mecano-pneumatice de la semanatori
•  Studiul procesului de transport si transfer de caldura in incubatoarele de pasari de mica capacitate
•  Fundamentarea tenico-stiintifica a tehnologiilor de panificatie in concordanta cu cerintele de siguranta a alimentelor, armonizate UE
•  Modernizarea tehnologiilor si a echipamentelor privind pregatirea complexa a semintelor de cereale pentru macinare
•  Cercetari privind modelarea matematica si realizarea unor experimentari pentru studiul separarii semintelor in sistemele de curatire de la combinele de cereale
•  Studii si cercetari referitoare la modelarea si simularea evaluari susceptibilitatii de vatamare la ciocnire a merelor in masinile de sortare-ambalare
•  Cercetari privind comportarea reologica a materialelor semisolide in corelatie cu operatiile specifice de prelucrare
•  Studii si cercetari privind curgerea materialelor granulare prin orificii cu diferite forme geometrice
•  Studii si cercetari privind comportarea reologica a materialelor agroalimentare in stare lichida in legatura cu operatiile specifice de prelucrare
•  Studii si cercetari privind modelarea procesului de lucru al amestecatoarelor pentru materiale granulare uscate
•  Tehnologii de obtinere a acidului lactic de inalta puritate pentru industria alimentara si farmaceutica